Game-On

Email: info@gameongroupasia.com

מה מקבלים המשתתפים במשלחת؟

 

היכרות עם עליבאבא

 • ביקור בקמפוס עליבאבא
 • היכרות עם ההיסטוריה והתרבות של עליבאבא
 • היכרות עם תרבות הניהול של עליבאבא

שיתוף החוויה של פיתוח מסחר מקוון

 • עדות ממקור ראשון להתפתחות הפנומנלית של האינטרנט בסין
 • השתתפות בקורס ניהול עסקים מקוון ובקורס ניהול עסקים חוצה גבולות
 • ביקורים בחברות מסחר אלקטרוני שהצליחו במיוחד

משלחת לימודי עסקים לעליבאבא
קמפוס בסין

תקשורת עם יזמים עסקיים מצליחים באינטרנט

 • שיחות עם מייסדי חברות מצליחות
 • איך להפוך עסק מסורתי לעסק מקוון
 • איך להפוך עסק מקוון למצליח
 • כיצד לקדם עסקים באמצעות ‘חשיבה אינטרנטית’
 • כיצד לנהל צוות ייצוא ייעודי
 • כיצד לפתח סוחרים בינלאומיים מובילים
 • אפשרות לפתח קשרי מסחר עם אנשי עסקים אחרים ובאמצעות השותף המקומי בישראל לארגן גם פגישות עסקיות ורעיונות עסקיים יחד עם עליבאבא

 

* בסוף הקורס, כל משתתף יקבל הסמכה עליבאבא

להגשת מועמדות בקר איתנו – 1-700-559922

Scroll to Top