Game-On

Email: info@gameongroupasia.com

קורסים

Game On פועלת לקידום קורסים במכללות ובאוניברסיטאות למסחר אלקטרוני בדגש על B2B בפלטפורמת עליבאבא, אך לא רק.

בשנת 2017, קבוצת Game On התחברה לקבוצת פילת לניהול קורס ייחודי של מיטב המרצים בתחום. הקורס הזה זכה להצלחה מדהימה.

כל המרצים בקורס הם בעלי רישיון על ידי וקיבלו תעודות רשמיות מאליבאבא בסין. זהו המקום היחיד בישראל בו ניתן ללמוד את החומר המעודכן לצד סיפורי הצלחה מדהימים.

Scroll to Top